Chi tiết bài viết - Sở giáo dục và đào tạo

Liên kết Website
Bản đồ vị trí
23/09/2022 | 14:26
A- A A+ |    

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 tại Hội trường Sở giáo dục và Đào tạo. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Sa Huỳnh – Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện Công Đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Trường Liên cấp CĐSP Quảng Trị, Trường TH, THCS&THPT Trưng Vương, Trường liên cấp hội nhập quốc tế iSchool và Cộng tác viên thanh tra ngành Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2024.

Đ/c Lê Thị Hương, TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Đặng Thị Bé Trang - Chánh Thanh tra Sở đã trình bày “Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023”. Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả của công tác thanh tra năm học 2021-2022 với những ưu điểm và hạn chế, tồn tại của các đơn vị, các trường học được tổng hợp qua các cuộc thanh tra, kiểm tra trên cơ sở đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác thanh tra năm học 2022-2023.

 

Đ/c Đặng Thị Bé Trang, Chánh Thanh tra trình bày Báo cáo công tác thanh tra

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tham luận của các đơn vị: Phòng GD&ĐT huyện Cam Lộ, Trường THPT Hướng Hóa, Trường THPT Lê Lợi và Trường THPT Gio Linh với các nội dung: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của phòng GD&ĐT đối với hoạt động kiểm tra tại các nhà trường; Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra nội bộ; Công tác kiểm tra của nhà trường về việc triển khai CTGDPT năm 2018 và các biện pháp  góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong trường học. Nội dung của các tham luận tập trung vào các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các cơ sở giáo dục nhằm từng bước nâng cao hiệu quả dạy-học trong nhà trường.

Sau khi nghe đồng chí Đặng Thị Bé Trang - Chánh Thanh tra Sở báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023, 10 ý kiến phát biểu, thảo luận và 04 tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ thanh tra đã đóng góp vào thành tích chung của ngành Giáo dục để có một năm học 2021-2022 nhiều thành công. Mặc dù trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có lúc các cơ sở giáo dục không thể dạy - học trực tiếp, nhưng khi học sinh đến trường trở lại thì hoạt động thanh tra, kiểm tra, từ hoạt động thường xuyên cho đến chuyên đề, các kỳ kiểm tra, thanh tra thi được thực hiện đầy đủ, đúng quy định góp phần làm nên một năm học thành công, với kết quả đáng ghi nhận.

Để thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của ngành trong năm học 2022-2023 đồng chí Lê Thị Hương yêu cầu Thanh tra Sở và các đơn vị tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau:

   - Đối với Thanh tra Sở

+ Tập trung rà soát, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tổ chức thanh tra, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế của Ngành (theo hướng dẫn Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Công văn số 4255/BGDĐT- TTr ngày 31/8/2022 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục, phổ thông và giáo dục thường xuyên).

+ Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức, đội ngũ Thanh tra Sở, cộng tác viên thanh tra giáo dục, bố trí đủ cán bộ Thanh tra Sở GDĐT theo quy định tại nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2022 của Chính Phủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ nhiệm ngạch thanh tra, công nhận công tác viên thanh tra giáo dục theo quy định.

+ Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học và công tác kiểm tra đối với khối phòng giáo dục theo quy định và hướng dẫn của Bộ  GDĐT.

+ Thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin phản ánh dư luận, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong giáo dục và đào tạo; kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định.

+ Thanh tra kiểm tra việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tập trung và các nội dung (đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; lựa chọn sách giáo khoa; các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu); dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học, tiếp nhận tài trợ, xã hội hóa giáo dục, các khoản kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới, đặc biệt là nhóm lớp, nhóm trẻ; trách nhiệm quản lý của người đứng đầu; thực hiện chỉ tiêu biên chế, số lượng và việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục theo quy định; quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn; thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

+ Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan tổ chức và cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định tại Nghị định số 04 /2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

+Thực hiện công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và công tác phòng, chống tham nhũng bảo đảm linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của Ngành và theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra theo quy định của Nghị định số 33/2015.

- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính, tham gia đoàn thanh tra hành chính do Thanh tra huyện, thị xã, thành phố chủ trì tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo phân cấp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn cấp huyện.

+ Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo kinh phí và điều kiện làm việc cho hoạt động kiểm tra từ nguồn kinh phí chi hoạt động sự nghiệp giáo dục của Phòng GDĐT hàng năm.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động kiểm tra theo hướng hạn chế việc trùng lặp về đối tượng kiểm tra đối với các đoàn kiểm tra, thanh tra khác.

+ Chỉ đạo và hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ nhà trường cho các cơ sở giáo dục (kể cả các trường ngoài công lập) theo quy định tại Công văn số 1919/SGDĐT-TTr ngày16/9/2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học.

+ Xây dựng Kế hoạch kiểm tra theo năm học, thực hiện báo cáo định kỳ.

-  Đối với các đơn vị trực thuộc

+ Thủ trưởng các đơn vị ban hành Quyết định thành lập Ban KTNB, xây dựng kế hoạch KTNB phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

+ Hằng tháng, đưa nội dung đánh giá công tác KTNB vào chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch cho phù hợp với thực tế.

+ Báo cáo định kỳ gửi về Sở GDĐT qua Thanh tra Sở.

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 diễn ra thành công tốt đẹp với những ý kiến phát biểu, tham luận, và những kiến nghị, đề xuất có tính trọng tâm, chất lượng với hy vọng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trong năm học 2022- 2023 và trong thời gian tới./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 158
Tháng 03 : 110.268
Tháng trước : 94.579
Năm 2022 : 579.138