Phòng Kế hoạch tài chính - Sở giáo dục và đào tạo

Liên kết Website
Bản đồ vị trí

Ban Giám đốc

    

 • Họ và tên: Lê Thị Hương 

 • Chức vụ: Giám đốc

 • Học hàm, học vị: Tiến sĩ Khoa học Giáo dục

 • Điện thoại: 0966222999

 • Email: lethihuongsgd@quangtri.gov.vn

    

 • Họ và tên: Phan Hữu Huyện

 • Chức vụ: Phó Giám đốc

 • Học hàm, học vị: ĐHSP Toán Thạc sĩ QLGD

 • Điện thoại: 0905 425 379

 • Email: phanhuuhuyensgd@quangtri.edu.vn  

 

 • Họ và tên: Mai Huy Phương

 • Chức vụ: Phó Giám đốc

 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ Giáo dục học - Chuyên ngành: Lí luận và PPDH Văn - Tiếng Việt

 • Điện thoại: 0914082640

 • Email: maihuyphuong@quangtri.gov.vn

 

 • Họ và tên: Võ Văn Minh

 • Chức vụ: Phó Giám đốc

 • Học hàm, học vị: Thạc sỹ

 • Điện thoại: 0915. 240. 234

 • Email: vovanminh@quangtri.gov.vn

 

]]>

Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 25
Tháng 03 : 110.268
Tháng trước : 94.579
Năm 2022 : 579.906