Chi tiết bài viết - Sở giáo dục và đào tạo

Liên kết Website
Bản đồ vị trí
27/09/2022 | 15:01
A- A A+ |    

Rubric đánh giá mức độ biểu hiện năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong giáo dục STEM

Một công cụ phổ biến được sử dụng trong đánh giá năng lực học sinh là bảng đánh giá theo tiêu chí (Rubric). Đối với các hoạt động học tập STEM, bảng đánh giá theo tiêu chí được sử dụng trong nhiều giai đoạn, phổ biến nhất là trong đánh giá quá trình hoạt động, đánh giá sản phẩm và đánh giá trình bay, thuyết trình sản phẩm. Rubric sau đây có thể được sử dụng tham khảo để đánh giá được mức độ biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong giáo dục STEM.

TIÊU CHÍ

MỨC ĐỘ 4

MỨC ĐỘ 3

MỨC ĐỘ 2

MỨC ĐỘ 1

Phát hiện được vấn đề

Phát hiện và ghi lại được các vấn đề trong quá trình chế tạo sản phẩm, phân tích vấn đề thành các câu hỏi nhỏ một cách hợp lý

PHát hiện và ghi lại được các vấn đề trong quá trình chế tạo sản phẩm

Phát hiện và ghi lại các vấn đề với sự gợi ý của giáo viên

Nghe và ghi lại được các vấn đề do giáo viên nêu ra

Lập được kế hoạch giải quyết vấn đề

Xác định được các nguồn lực (nguyên liệu, tài liệu, người giúp) để giải quyết các vấn đề đặt ra bằng nhiều cách. Trình bày các bước tiến hành giải quyết vấn đề một cách rành mạch

Xác định được các nguồn lực (nguyên liệu, tài liệu, người giúp) để giải quyết các vấn đề đặt ra. Trình bày được các bước tiến hành giải quyết vấn đề một cách rành mạch

Xác định được các nguồn lực (nguyên liệu, tài liệu, người giúp) để giải quyết các vấn đề đặt ra dưới sự hỗ trợ của giáo viên. Trình bày được các bước tiến hành giải quyết vấn đề một cách rành mạch

Xác định được các nguồn lực (nguyên liệu, tài liệu, người giúp) để giải quyết các vấn đề đặt ra dưới sự trợ giúp của giáo viên

Thực hiện được giải pháp

Chế tạo được sản phẩm qua đó làm rõ nguyên tắc, cấu tạo và hoạt động của sản phẩm đã chế tạo. Tối ưu hóa sản phẩm

Chế tạo được sản phẩm qua đó làm rõ nguyên tắc, cấu tạo và hoạt động của sản phẩm đã chế tạo

Chế tạo được sản phẩm qua đó làm rõ nguyên tắc, cấu tạo và hoạt động của sản phẩm đã chế tạo với sự hỗ trợ của giáo viên

Trình bày được nguyên tắc, cấu tạo và hoạt động của sản phẩm do nhóm xây dựng

Đánh giá được giải pháp

Đánh giá được ưu và nhược điểm các phương án tiến hành chế tạo sản phẩm, điều chỉnh phương án trong quá trình thực hiện. Trình bày được sự so sánh giữa các phương án đã đưa ra

Đánh giá và trình bày được ưu, nhược điểm các phương án tiến hành chế tạo sản phẩm

Đánh giá và trình bày được ưu, nhược điểm của các phương án tiền hành chế tạo sản phẩm với sự hỗ trợ của giáo viên

Trình bày được các nội dung đánh giá quá trình của nhòm

 


(Tài liệu tham khảo: https://thuthuat.hourofcode.vn/cong-cu-danh-gia-nang-luc-hoc-sinh-trong-day-hoc-stem/)

Phòng GDTrH-GDTX

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 228
Tháng 03 : 110.268
Tháng trước : 94.579
Năm 2022 : 579.208