Chi tiết bài viết - Sở giáo dục và đào tạo

Liên kết Website
Bản đồ vị trí
10/10/2022 | 14:20
A- A A+ |    

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

 TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc học tập và học tập suốt đời. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đến việc xây dựng xã hội học tập và tạo môi trường, điều kiện cho người dân học tập suốt đời.

Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1373/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030". Mục tiêu của Đề án là: "Tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế"

Để góp phần triển khai Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030", Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1883/SGDĐT-GDTrH-GDTX  ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị về việc tổ chức ‘Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đờ'i” năm 2022.

Công văn này đã xác định mục đích tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số (CĐS) đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19.

Chủ đề của Tuần lễ là: "Thúc đẩy CĐS phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19". Thời gian tổ chức Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022. Một số hoạt động được khuyến khích tổ chức bao gồm:

- Đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò của CĐS trong cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.

- Triển khai các hoạt động của Tuần lễ học tập suốt đời theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ học tập suốt đời vào cuộc sống.

- Khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng trong cùng một khu vực cộng đồng dân cư hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực...; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

- Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hoá các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ... góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hoá học tập suốt đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực.

Để thiết thực chào mừng Tuần lễ học tập suốt đời theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, thư viện trường THPT Nguyễn Hữu Thận đã triển khai nhiều hoạt động khác nhau:

- Tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên trang Webside và trang facebook Thư viện THPT Nguyễn Hữu Thận về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng tuần lễ trước thời gian tổ chức khai mạc một tuần cho đến khi kết thúc tuần lễ học tập suốt đời. Nội dung băng rôn: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học, và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các giáo viên và học sinh xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...); khuyến khích giáo viên, học sinh giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học..., góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

- Tổ chức phục vụ đọc sách tại Thư viện cho giáo viên và học sinh.

         - Phát động chương trình đổi sách lấy quà: mỗi CBGV, NV và các em học sinh trong toàn trường mang tối thiểu là 01 quyển sách đến tại Thư viện để tham gia chương trình đổi sách lấy quà.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, sự phối hợp của tổ cộng tác viên thư viện, GVCN. Thư viện trường THPT Nguyễn Hữu Thận đã tổ chức chương trình “Đổi sách lấy quà”. Chương trình được chính thức phát động vào ngày 01/10 đến ngày 07/10. Sau 07 ngày phát động, chương trình đã được rất nhiều thầy cô giáo và các em học sinh, các em cựu học sinh hưởng ứng tham gia. Chương trình đã  nhận được hơn 175 đầu sách các loại khác nhau. Với mỗi cuốn sách ý nghĩa mà thầy cô và các em học sinh mang đến đã góp vào Thư viện của nhà trường một đầu sách quý góp phần làm phong phú nội dung kho sách của thư viện nhà trường.

Thông qua chương trình đổi sách lấy quà nhà trường mong muốn kêu gọi và cổ động các em học sinh bằng những hành động nhỏ của mình để góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.

 

Một số hình ảnh hoạt động của chương trình: “Đổi sách lấy quà”

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 146
Tháng 03 : 110.268
Tháng trước : 94.579
Năm 2022 : 579.126