Chi tiết bài viết - Sở giáo dục và đào tạo

Liên kết Website
Bản đồ vị trí
12/10/2021 | 07:33
A- A A+ |    

Phát động cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh”

Ngày 07/10/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 2102/KH-SGDĐT ngày 7/10/2021 về Tổ chức cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh”

Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và ngành Giáo dục và Đào tạo về cải cách hành chính; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh.

Cuộc thi nhằm chọn lọc, đưa ra những sáng kiến, giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tế để áp dụng và nhân rộng mô hình trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh, đặc biệt với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của Ngành trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền, làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Hướng tới xây dựng các kênh tương tác trực tuyến giữa nhà trường với gia đình học sinh trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, góp phần thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 224
Tháng 03 : 110.268
Tháng trước : 94.579
Năm 2022 : 579.204