Chi tiết bài viết - Sở giáo dục và đào tạo

Liên kết Website
Bản đồ vị trí
09/09/2022 | 10:00
A- A A+ |    

Danh sách trúng tuyển các lớp đầu cấp năm học 2022-2023

THPT_Vinh_Dinh_-_dot_2_signed_signed_signed_78466.pdf

iSchool__L6__signed_signed_signed_28e9d.pdf

THPT_Nguyen_Hue_-_dot_1_signed_signed_signed_8c2f7.pdf

THPT_Trieu_Phong_-_dot_2_signed_signed_signed_0aade.pdf

THPT_Huong_Hoa_-_dot_2_signed_signed_signed_b8016.pdf

THPT_Le_Loi_signed_signed_signed_84ba6.pdf

THPT_Dong_Ha_signed_signed_signed_fa3aa.pdf

THPT_Gio_Linh_signed_signed_signed_2f7de.pdf

THPT_Lao_Bao_signed_signed_signed_02c44.pdf

PTLC_CDSP__L6__signed_signed_signed_d4534.pdf

THPT_Huong_Hoa_-_dot_1_signed_signed_signed_50451.pdf

THPT_Trieu_Phong_-_dot_1_signed_signed_signed_346e8.pdf

THPT_Le_The_Hieu_-_dot_1_signed_signed_signed_faa63.pdf

THPT_Cua_Tung_signed_signed_signed_e489d.pdf

PTLC_CDSP_-_dot_1_signed_signed_signed_e2290.pdf

THPT_Dakrong_-_dot_2_signed_signed_signed_bf260.pdf

PTLC_CDSP_-_dot_2_signed_signed_signed_8f75d.pdf

THPT_Hai_Lang_-_dot_2_signed_signed_signed_efd8f.pdf

Pho_thong_DTNT_tinh_signed_signed_signed_265c5.pdf

THPT_Huong_Phung_-_dot_1_signed_signed_signed_4e59a.pdf

iSchool__LN1__signed_signed_signed_d513f.pdf

THPT_Le_The_Hieu_-_dot_2_signed_signed_signed_f5e2c.pdf

iSchool__L10__signed_signed_signed_a5dae.pdf

THPT_Tran_Thi_Tam_signed_signed_signed_52976.pdf

THPT_Chuyen_LQD_signed_signed_signed_b845d.pdf

THPT_TX_Quang_Tri_signed_signed_signed_61f81.pdf

TEKT_tinh_signed_signed_signed_c9961.pdf

Trung_Vuong__L6__signed_signed_signed_2693a.pdf

THPT_Dakrong_-_dot_1_signed_signed_signed_ac9fb.pdf

THCS_THPT_Cua_Viet_-_dot_1_signed_signed_signed_cd228.pdf

THCS_THPT_Ben_Hai_-_dot_1_signed_signed_signed_2f5b9.pdf

THCS_THPT_Cua_Viet__L6__signed_signed_signed_8ff6f.pdf

THPT_Hai_Lang_-_dot_1_signed_signed_signed_05ac8.pdf

THCS_THPT_Dakrong__L6__signed_signed_signed_da92f.pdf

THCS_THPT_Ben_Hai_-_dot_2_signed_signed_signed_89c49.pdf

THCS_THPT_Dakrong_signed_signed_signed_9684a.pdf

THPT_Huong_Phung_-_dot_1_signed_signed_signed_dab37.pdf

THCS_THPT_Tan_Lam__L6__signed_signed_signed_974df.pdf

THCS_THPT_Ben_Hai__L6__signed_signed_signed_a6041.pdf

THCS_THPT_Tan_Lam_signed_signed_signed_5764c.pdf

THPT_Le_The_Hieu_-_dot_3_signed_signed_signed_8354c.pdf

THPT_A_Tuc_signed_signed_signed_5e753.pdf

THCS_THPT_Ben_Quan__L6__signed_signed_signed_ded20.pdf

THPT_Bui_Duc_Tai_-_dot_1_signed_signed_signed_5426b.pdf

THPT_Nguyen_Hue_-_dot_2_signed_signed_signed_09dba.pdf

THCS_THPT_Ben_Hai_-_dot_2_signed_signed_signed_b7727.pdf

THCS_THPT_Ben_Quan_signed_signed_signed_c9a05.pdf

THPT_Bui_Duc_Tai_-_dot_3_signed_signed_signed_c5c1f.pdf

THPT_Trieu_Phong_-_dot_3_signed_signed_signed_32f4b.pdf

THPT_Cam_Lo_signed_signed_signed_de319.pdf

THCS_THPT_Con_Tien__L6__signed_signed_signed_df007.pdf

THPT_Che_Lan_Vien_-_dot_1_signed_signed_signed_6baf5.pdf

THPT_Vinh_Linh_signed_signed_signed_2a1b3.pdf

THPT_Che_Lan_Vien_-_dot_2_signed_signed_signed_97555.pdf

THCS_THPT_Con_Tien_signed_signed_signed_93e36.pdf

THPT_Chu_Van_An_-_dot_1_signed_signed_signed_7cc3d.pdf

THPT_Chu_Van_An_-_dot_2_signed_signed_signed_2e98f.pdf

Danh sách trúng tuyển các lớp đầu cấp năm học 2022-2023

THPT_Vinh_Dinh_-_dot_1_signed_signed_signed_2abf1.pdf

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 129
Tháng 03 : 110.268
Tháng trước : 94.579
Năm 2022 : 579.109